Visie, risico en disclaimer

Mogelijkheden ‘visie lange termijn’

Positief gestemd: Beurswereld.com denkt dat het aandeel op lange termijn meer opwaartse dan neerwaartse kansen heeft, aan de hand van de huidige info in de markt, de toekomstverwachtingen en de huidige waardering.

Neutraal: Beurswereld.com denkt dat het aandeel op lange termijn zowel opwaartse als neerwaartse kansen biedt die elkaar min of meer in evenwicht houden. Dit aan de hand van de huidige info in de markt, de toekomstverwachtingen en de huidige waardering.

Negatief gestemd: Beurswereld.com denkt dat het aandeel op lange termijn meer neerwaartse dan opwaartse kansen heeft, aan de hand van de huidige info in de markt, de toekomstverwachtingen en de huidige waardering.

 

Mogelijkheden ‘risico’

A: Defensief

B: Gemiddeld risico

C: Dynamisch

D: Volatiel

 

Disclaimer:

De visie van Beurswereld.com is allerminst een advies tot handelen in het desbetreffende effect. Ook daarom werd gekozen voor de termen ‘visie Beurswereld.com’, ‘Positief gestemd’, ‘Neutraal’ en ‘Negatief gestemd’ en niet voor termen als ‘advies’, ‘Kopen’, ‘Houden’, ‘Verkopen’ en dergelijke. Bovendien is de visie van Beurswereld.com er één op lange termijn. De beoordeling van het risico wordt gedaan op basis van onder meer de historische volatiliteit, de bedrijfssector en multiples zoals de koers-winstverhouding. Beurswereld.com streeft ernaar het nieuws en het betreffende aandeel van bedrijven te evalueren en de positieve en negatieve elementen toe te lichten. Vervolgens worden deze gegevens geïnterpreteerd. Deze informatie kan informatief geraadpleegd worden maar nooit als enige basis tot handelen gebruikt worden. Er dient steeds eigen research en opzoekwerk gedaan te worden alvorens een beleggingsbeslissing te nemen. Beurswereld.com kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de geleverde informatie of voor eventuele fouten in de teksten. Beurswereld.com accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Eventuele verwijzingen naar andere bronnen die niet het eigendom zijn van Beurswereld.com zijn louter informatief. Beurswereld.com geeft geen enkele garantie of aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wat de inhoud van deze bronnen betreft.

Specifiek per aandeel:

PostNL: De schrijver van de stukken heeft zelf geen positie in het desbetreffende aandeel of enig afgeleid instrument.

Bpost: De schrijver van de stukken heeft zelf een long positie in het desbetreffende aandeel.

Tesla Inc.: De schrijver van de stukken heeft zelf geen positie in het desbetreffende aandeel of enig afgeleid instrument.