Disclaimer

Beurswereld.com geeft geen beleggingsadvies. De inhoud is louter bedoeld ter informatie.

Beurswereld.com kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele inhoudelijke fouten op haar nieuwsbronnen of de inhoud gegeven door geïnterviewde personen, al worden die fouten uiteraard vermeden. Noch kan Beurswereld.com verantwoordelijk worden gesteld voor negatieve beleggingsuitkomsten naar aanleiding van info geraadpleegd op onze nieuwsbronnen.

Beleggings- of andere financiële beslissingen moeten steeds genomen worden na eigen, grondig onderzoek, uit eigen overtuiging en met de nodige kennis en ervaring.

Beleggen houdt risico’s in. U kan uw inleg verliezen en bij complexere producten zelfs meer dan dat.